دانلود گلهای بازی های دوستانه باشگاهی فصل 2012-2013AC Milan 3-1 Olympia
دانلود گل ها با کیفیت خیلی خوب |شبکه JSC Sport +5 | فرمت َAVI

روبینیو 0-1


نوچرینو 0-2


نوچرینو 0-3


اسکلانته 1-3