دانلود گلها و لحظات حساس بازی بارسلونا - رئال مادرید ( بازی رفت سوپر کاپ )TVE La 1 | WMV | 720 X 480 | 1 Mbps | اسپانیایی
Ronaldo 55' | 0-1 | Mediafire -- Hotfile
Pedro 55' | 1-1 | Mediafire -- Hotfile
Messi 70' | 2-1 | Mediafire -- Hotfile
Xavi 78' | 3-1 | Mediafire -- Hotfile
Di Maria 85' | 3-2 | Mediafire -- Hotfile


JSC Sports HD 2 | MKV | 1280 X 720 | 5 Mbps
Ronaldo 55' | 0-1 | Mediafire -- Hotfile
Pedro 55' | 1-1 | Mediafire -- Hotfile
Messi 70' | 2-1 | Mediafire -- Hotfile
Xavi 78' | 3-1 | Mediafire -- Hotfile
Di Maria 85' | 3-2 | Mediafire -- Hotfile

Aljazeera sport HD2 | TS | 1980 x 1080 | Full HD
Ronaldo 55' | 0-1 | Mediafire -- Hotfile
Pedro 55' | 1-1 | Mediafire -- Hotfile
Messi 70' | 2-1 | Mediafire -- Hotfile
Xavi 78' | 3-1 | Mediafire -- Hotfile
Di Maria 85' | 3-2 | Mediafire -- Hotfile