( دانلود کل بازی سوپرکاپ اسپانیا فصل 2012-2013 )

( تاریخ: سوم شهریورماه 91 )

با کیفیت بالاتر قرار داده شده


بارسلونا 3-2 رئال مادرید


ForMat: WMV | Full Match  | Sky Sport HD | RePorter: EnGlish

( نیمه اول )

PArt1: MeDiafire
PArt2: MeDiafire
PArt3: MeDiafire

( نیمه دوم )

PArt1: MeDiafire
PArt2: MeDiafire
PArt3: MeDiafire

HD

( نیمه اول )

Part1 - Part2 - Part3 - Part4 - Part5

( نیمه دوم )

Part1 - Part2 - Part3 - Part4 - Part5