دانلود گلها و لحظات حساس بازی رئال مادرید - بارسلونا ( بازی برگشت سوپر کاپ + جشن قهرمانی )
JSC Sport +2 | WMV | 720 X 480 | 1 Mbps
Higuain 11' | 1-0 | Download -- Hotfile
Ronaldo 19' | 2-0 | Download -- Hotfile
Messi 45' | 2-1 | Download -- Hotfile

JSC Sports HD 2 | MKV | 1280 X 720 | 4.5 Mbps
Higuain 11' | 1-0 | Download -- Hotfile
Ronaldo 19' | 2-0 | Download -- Hotfile
Messi 45' | 2-1 | Download -- Hotfile

Aljazeera sport HD2 | MKV | 1280 X 720 | 5 Mbps
Higuain 11' | 1-0 | Download -- Hotfile
Ronaldo 19' | 2-0 | Download -- Hotfile
Messi 45' | 2-1 | Download -- Hotfile

Aljazeera sport HD2 | TS | 1980 x 1080 | Full HD
Higuain 11' | 1-0 | Download -- Hotfile
Ronaldo 19' | 2-0 | Download -- Hotfile
Messi 45' | 2-1 | Download -- Hotfile

Highlights
1st Half | Download -- Hotfile
2nd Half | Download -- Hotfile

Highlights HD
1st Half
Part1 | Download -- Hotfile
Part2 | Download -- Hotfile
Part3 | Download -- Hotfile
2nd Half
Part1 | Download -- Hotfile
Part2 | Download -- Hotfile
Part3 | Download -- Hotfile
===================================
جشن قهرمانی با کیفیت معمولیDownload -- Hotfile===============================با کیفیت معمولی

Download -- Hotfile

با کیفیت عالی HD

Part 1 | Download -- Hotfile
Part 2 | Download -- Hotfile