دانلود گل فراموش نشدنی" لیونل مسی به رئال"

 با کیفیت های مختلف

این گل از فاصله 32 متری زده شد.. با سرعت 92 کیلومتر بر ساعت!
گل مسی با کیفیت عالی (Full HD)گل مسی با کیفیت خیلی خوب (HD)گل مسی با کیفیت معمولی