دانلود گلها و لحظات حساس بازی آتلتیکومادرید - چلسی | سوپر کاپ اروپا | + جشن قهرمانی
Jazeera Sport +5 | Avi | 1024x 576 | 1 Mbps
Falcao | 1-0 | Download -- Hotfile
Falcao | 2-0 | Download -- Hotfile
Falcao | 3-0 | Download -- Hotfile
Miranda | 4-0 | Download -- Hotfile
Cahill | 4-1 | Download -- Hotfile

JSC Sports HD1 | MKV | 1280x 720 | 4.5 Mbps
Falcao | 1-0 | Download -- Hotfile
Falcao | 2-0 | Download -- Hotfile
Falcao | 3-0 | Download -- Hotfile
Miranda | 4-0 | Download -- Hotfile
Cahill | 4-1 | Download -- Hotfile

Highlights
1st Half | Download -- Hotfile
2nd Half | Download -- Hotfile
Download -- Hotfile